Regulamin fotokonkursu-sierpień 2018REGULAMIN KONKURSU 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.                  Organizator konkursu– Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Teodoryk”, ul. Kościelna 2, 87 320 Górzno – zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.

2.                  Cel konkursu – promocja oferty Parku Linowego Górzno.

3.                  Fundatorem nagród jest Organizator.

4.                  Konkurs trwa od 17.08.2018 do 31.08.2018

5.                  Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia, która otrzymała zgodę na udział w konkursie od Rodzica lub prawnego Opiekuna. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać konto Facebook, zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Organizatora: http://parklinowygorzno.pl/regulamin-fotokonkursu

6.                  W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora lub członkowie rodzin pracowników Organizatora.

 

ZASADY

7.                  Zasady konkursu:

1)                  Aby wziąć udział w konkursie  należy :

a)    wysłać do dnia 31.08 w wiadomości prywatnej na Facebooku zdjęcie przedstawiające wybrany rodzaj emocji towarzyszący podczas pokonywania tras w Parku linowym.

b)    Przesłanie zdjęcia oznacza akceptację regulaminu konkursu i zgodę na publikowanie zdjęcia na profilu Facebook Parku Linowego Górzno oraz na komentowanie zdjęcia przez innych użytkowników Facebooka. Przesłanie zdjęcia może jedynie jego autor lub osoba posiadająca zgodę autora zdjęcia.

CZEGO NIE WOLNO

8.                  W ramach konkursu zabronione jest:

a)                  publikowanie zdjęć łamiących prawo polskie, regulamin Facebooka lub zdjęć osób, które wyraźnie nie wyraziły zgody na publikację swojego wizerunku.

b)                 umieszczanie komentarzy, które naruszają godność innych osób, są obraźliwe lub wulgarne. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania takich komentarzy.

 

KTO WYGRYWA

9.          Organizator konkursu wybiera zdjęcie , które jego zdaniem najbardziej oddaje wybrany rodzaj emocji.

10.               Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 1.09.2018 r

11. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą wiadomości poprzez Facebooka. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Parku Linowym Górzno, w godzinach pracy Parku.

NAGRODY

12.               Nagrodami w konkursie będą m.in.: wejściówki na wszystkie trasy,  koszulki z logotypem Parku Linowego Górzno, oraz nagrody specjalne, np. bilet na wieczorne przejście wszystkich tras.

13.               Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.               Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

15.               Przesyłający zdjęcie do konkursu musi posiadać do niego prawa autorskie.

16.               Serwis Facebook nie jest związany żadną odpowiedzialnością w związku z konkursem.

17.               Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

18.               W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego